Domy bez pozwolenia (70 metrów) – co musisz o nich wiedzieć?

Czas czytania: 6 minut

Dom bez pozwolenia na budowę staje się rzeczywistością. Już niebawem wejdą w życie przepisy, które na to pozwolą. Budowa domu do 70m2 nie będzie wymagać starania się o pozwolenie, a także zatrudniania kierownika oraz prowadzenia dziennika. Więcej informacji na temat zmian przeczytasz w dalszej części tego artykułu!

Przeczytaj także: Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego?

Dla wielu rodzin budowa domu to jedno z marzeń. Można je realizować, ale wymaga to wielu formalności, z czego samo pozwolenie wydaje się najtrudniejsze. Szczególnie gdy budynek nie będzie duży. Dla wszystkich osób, które są zainteresowane budową domu do 70m2 nastają ciekawe czasy. Otóż w zakresie takich budynków zmieniają się przepisy. Można więc będzie wybudować dom do 70m2 o wiele łatwiej, a przede wszystkim szybciej – z uwagi na ograniczone formalności.

Dom do 70m2 – ustawa

Przytoczona ustawa sprawia, że na budowę domu o powierzchni do 70m2 nie będzie trzeba się starać o uzyskanie pozwolenia. Zamiast tego, konieczne będzie przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej. Co ciekawe, organ, który będzie je rozpatrywać, nie będzie mógł składać sprzeciwu. Co za tym idzie, tuż po dokonaniu zgłoszenia, możliwe będzie przystąpienie do rozpoczęcia prac. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że stosowne zawiadomienie w tym zakresie powinno trafić do organów nadzoru budowlanego.

Do zgłoszenia budowy domu konieczne będzie dołączenie:

 • projektu budynku,
 • projektu zagospodarowania działki,
 • oświadczenia inwestora o tym, iż budowa ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową,
 • oświadczenia o złożeniu kompletnej dokumentacji.

Kolejnymi ułatwieniami w zakresie budowy domów do 70m2 są:

 • brak konieczności zatrudniania kierownika budowy,
 • brak konieczności prowadzenia dziennika budowy.

Warto zatem zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za ewentualne wypadki podczas pracy, spada na inwestora.

Ciekawym ułatwieniem jest również wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest ona potrzebna, kiedy dla działki, na której ma powstać dom, nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy też decyzja o warunkach zabudowy ma być wydawana w terminie 21 dni.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Jak usunąć drzewa z działki budowlanej?

Dom do 70m2 – wymagania

Zmiana przepisów wprowadza ułatwienia, ale także wymagania, jakie są niezbędne do spełnienia. Najważniejszym z nich jest kryterium powierzchni zabudowy. Nie może ona przekroczyć 70m2. Ponadto budynek musi być wolnostojący. Co ważne, dom nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje.

Istotnym wymaganiem w stosunku do budynku jest obszar oddziaływania. Ten powinien w całości mieścić się na działce, na której został zaprojektowany. Przy czym ważne jest również to, że budynek ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe inwestora.

Wybudowanie domu do 70m2 nie zwalnia z obowiązku:

 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Ponadto wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek dostarczenia oświadczenia w przedmiocie:

 • zrealizowanych pomiarów powierzchni użytkowej domu oraz poszczególnych lokali, które się w nim znajdują,
 • wybudowania domu zgodnie z przedstawionym wcześniej projektem, a także przepisami techniczno-budowlanymi.

Przeczytaj także: Umowa o roboty budowlane – co w niej zawrzeć?

Dom do 70m2 – projekt

Pojawienie się możliwości ułatwienia budowy domów do 70m2 spowodował wysyp projektów takich budynków. Aktualnie na stronach internetowych wielu serwisów, znajduje się wiele ciekawych propozycji. Są one dopasowane do wymagań ustawy, która niebawem wejdzie w życie.

Co ciekawe, projekty w przyszłości mają być udostępnione również na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zmiana również w zakresie budynków do okresowego wypoczynku

Znowelizowana ustawa zmienia również ważną kwestię dotyczącą domów rekreacyjnych. Dotychczasowa powierzchnia ich zabudowy wynosiła 35m2. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, będzie ona zwiększona do 70m2. Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może być większa niż 6m a wysięg wsporników większy niż 2m.

Zobacz również: Tablica informacyjna budowy domu – co powinna zawierać?

Podsumowanie

Domy bez pozwolenia to ciekawe rozwiązanie, które ma przyspieszyć powstawanie budynków mających zaspokoić cele mieszkaniowe inwestorów. Ograniczeniem w tym przypadku jest ich wielkość. Powierzchnia zabudowy nie może bowiem przekraczać 70m2. Nie trzeba jednak będzie starać się o pozwolenie na budowę, która to procedura może trwać nawet 60 dni. Zamiast niej można będzie skorzystać ze zgłoszenia, czyli o wiele szybszego procesu. Co ważne, nie będzie konieczne zatrudnianie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy.

Autor