Jak usunąć drzewa z działki budowlanej?

Czas czytania: 7 minut

Często zdarza się, że na działce, na której planujemy budowę domu jednorodzinnego, znajdują się drzewa, które to utrudniają. Konieczne będzie ich pozbycie się. Czy wycinka drzew bez zezwolenia jest możliwa? Jak uzyskać pozwolenie na wycinkę? Odpowiedzi w niniejszym artykule.

Budowa domu jednorodzinnego na działce, na której są drzewa, bywa czasami kłopotliwa. Drzewa mogą rosnąć w miejscu, w którym ma stanąć dom, bądź inny budynek. Mogą się znajdować na linii, wzdłuż której chcemy poprowadzić ogrodzenie nieruchomości. W końcu drzewostan jest już w takim stanie, że zagraża zarówno budowie, jak i bezpieczeństwu przebywających na tym terenie osób. W takich sytuacjach potrzebna będzie wycinka drzew z działki budowlanej. 

Wycinka drzew – przepisy

Aktualnie obowiązujące przepisy jasno regulują wycinkę drzew na nieruchomościach prywatnych. Jednak w 2017 r. szerokim echem odbiła się Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249). Na jej podstawie właściciele nieruchomości prywatnych mogli dokonywać wycinki drzew bez zezwolenia. Wtedy z wielu posesji prywatnych i nie tylko zniknęło sporo drzew. Niestety doszło do wielu nadużyć. 

W związku z tym trzeba było sytuację naprawić. Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach wprowadziła pewne obostrzenia dotyczące wycinki drzew na prywatnych nieruchomościach. 

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Ile kosztuje projekt ogrodu?

Wycinka drzew bez zezwolenia

Mimo zmian w ustawie o ochronie przyrody możliwe jest usunięcie drzew bez zezwolenia. Jednak muszą być ku temu spełnione odpowiednie warunki. 

Przede wszystkim, aby móc wycinać drzewa i krzewy, muszą się one znajdować na naszej nieruchomości. Jednak cel usunięcia nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możliwe jest również usuwanie drzew i krzewów, aby przywrócić nieużytki do użytkowania rolniczego. Właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wycinać drzewa i krzewy owocowe. 

Usunięcie drzew bez zgłoszenia dotyczy także takich, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od poziomu ziemi nie przekracza: 

  • 80 cm – jeśli jest to topola, wierzba, klon jesionolistny bądź klon srebrzysty,
  • 65 cm – kiedy jest to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa lub platan klonolistny,
  • 50 cm – kiedy są to pozostałe gatunki drzew. 

Ponadto, ustawa umożliwia usunięcie krzewu bądź krzewów, które rosną w skupisku o powierzchni do 25 mkw. 

Ten artykuł może Cię zainteresować: Kuna – jak wygląda i jak się jej pozbyć?

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie wycinki drzew

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) mówi, że zgłoszenie na usunięcie drzew potrzebne jest, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi przekracza określoną wielkość. W przypadku topoli, wierzby oraz klonu jest to 80 cm. Kiedy chcemy wyciąć kasztanowiec, jest to 65 cm. Natomiast w przypadku pozostałych drzew jest to 50 cm. 

Jak zgłosić zamiar wycinki drzew

Zamiar usunięcia drzew na nieruchomości prywatnej należy zgłosić do właściwego miejscowo urzędu miasta bądź gminy. W zgłoszeniu wycinki drzew powinno się znajdować imię i nazwisko wnioskodawcy, a także oznaczenie nieruchomości. Ponadto należy dołączyć rysunek bądź mapkę przedstawiającą lokalizację drzewa na działce. 

W ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. W ich trakcie ustalana jest nazwa gatunku drzewa zgłoszonego do wycinki. Dodatkowo dokonywany jest pomiar obwodu pnia drzewa. 

Następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin urząd gminy lub miasta może wnieść sprzeciw. W tym samym czasie może być także wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli w ciągu 14 dni od oględzin, urząd nie wniesie sprzeciwu, możliwe będzie przystąpienie do wycinki. Właściciel nieruchomości ma na to 6 miesięcy. W sytuacji, kiedy usunięcie drzew nie nastąpi w tym terminie, konieczne będzie ponowne zgłoszenie. 

Zezwolenie na wycinkę drzew

Inaczej sytuacja się przedstawia, kiedy właściciel nieruchomości nie otrzyma tzw. milczącej zgody na wycinkę drzew bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu. Wtedy konieczne będzie wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew. Procedura ta dotyczy także spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. 

Z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę drzew należy wystąpić do miejscowego urzędu miasta lub gminy. Powinien on zawierać szereg informacji. Wśród nich oczywiście imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości. Ponadto do wniosku powinno być dołączone oświadczenie o posiadaniu tytułu własności do nieruchomości. Podobnie, jak w przypadku zgłoszenia, we wniosku należy zawrzeć informację o nazwie gatunku drzewa lub krzewu. Z tą różnicą, że w przypadku zezwolenia ważny jest obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. Dodatkowo trzeba podać wielkość powierzchni, z której będzie usunięty krzew. Wymaga się, aby we wniosku zawarte były dane na temat miejsca, przyczyny oraz terminu zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu. Nie można zapomnieć o rysunku bądź mapie przedstawiającej lokalizację drzewa na nieruchomości. 

Po złożeniu wniosku, wykonywane są oględziny w celu weryfikacji informacji w nim zawartych. Następnie wydawane jest zezwolenie na wycinkę. Warto wspomnieć, że usunięcie drzewa bądź krzewu może być zależne od wykonania nasadzeń zastępczych, bądź przesadzenia drzewa lub krzewu. 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu jest także obarczone kosztami. Są one uzależnione od gatunku drzewa, a także od jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm nad poziomem ziemi. 

Autor