Program czyste powietrze – co to jest i jak z niego skorzystać?

Czas czytania: 9 minut

Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę urządzenia grzewczego. Dzięki temu możesz zmniejszyć koszty, jakie poświęcisz na ten cel. Ponadto w ramach programu możliwe jest również dofinansowanie ocieplenia budynku, a nawet montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu!

Przeczytaj także: Wentylacja mechaniczna – co to jest i jak działa?

Czym jest program Czyste Powietrze?

Od 19 września 2018 r. funkcjonuje program Czyste Powietrze. W jego ramach możesz otrzymać dofinansowanie na montaż nowych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Celem programu jest bowiem poprawienie jakości powietrza, którym oddychamy. Chodzi głównie o walkę ze smogiem, ponieważ jego poziom na terenie naszego kraju, w wielu jego rejonach, przekracza rozmaite normy. Ponadto Czyste Powietrze zakłada zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych, a także zwiększenie efektywności energetycznej domów. Program ma więc zachęcić Ciebie oraz innych obywateli naszego kraju do wymiany starych kotłów na nowe, bardziej wydajne modele.

Program Czyste Powietrze – kto może skorzystać?

Z programu Czyste powietrze nie skorzystają wszyscy obywatele. Jest on skierowany do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Z programu możesz także skorzystać, jeśli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego wydzielonego z jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W tym przypadku istotne jest, aby posiadał on wyodrębnioną księgę wieczystą.

Program Czyste Powietrze – ile dofinansowania można dostać?

Ubieganie się o dofinansowanie zależne jest jeszcze od jednego kryterium – finansowego. Tak też zostało ono podzielone na dwie części: podstawowe oraz podwyższone. W ramach tych dwóch rodzajów możliwe jest uzyskanie dofinansowania na różnym poziomie. Co ważne, można je otrzymać w postaci:

 • dotacji,
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Pompa ciepła, czyli alternatywa dla tradycyjnych urządzeń grzewczych

Podstawowe dofinansowanie

Z podstawowego zakresu dofinansowania możesz skorzystać, spełniając wyżej wymieniony wymóg w zakresie własności lub współwłasności, ale przy dochodzie rocznym, który nie będzie przekraczać 100 000 zł. Jeśli pracujesz w kilku miejscach, to podlega on sumowaniu. Mimo to nadal nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podstawowe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze podzielone zostało dodatkowo na kilka możliwości:

 • opcja 1 – zakłada zdemontowanie dotychczasowego urządzenia grzewczego na paliwo stałe, a następnie kupno i montaż pompy ciepła (powietrze-woda), gruntowej pompy ciepła – przy czym może być ona przeznaczona do samego ogrzewania, jak i do ogrzewania i c.w.u. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść 25 000 zł, jeśli nie zdecydujesz się na mikroinstalację fotowoltaiczną, a 30 000 zł, gdy jednak ją zamontujesz.
 • opcja 2 – dotyczy demontażu posiadanego kotła na paliwo stałe, a także zakup i montaż innego źródła ciepła lub kotłowni gazowej. Korzystając z tej opcji, możesz otrzymać dofinansowanie na poziomie 20 000 zł (z mikroinstalacją fotowoltaiczną) lub 25 000 zł (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej).
 • opcja 3 – jako jedyna nie dotyczy demontażu wykorzystywanego urządzenia grzewczego. Obejmuje ona zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi lub bram garażowych, a także wykonanie dokumentacji projektowej, ekspertyz bądź audytu energetycznego. Korzystając z tej opcji, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

Ten artykuł może Cię zainteresować: Fotowoltaika od 2022 roku – zamiana przepisów

Podwyższone dofinansowanie

Drugą możliwością, z jakiej możesz skorzystać w ramach programu Czyste Powietrze, jest podwyższone dofinansowanie. Jednak w jego przypadku, oprócz warunku własności/współwłasności, istotne stają się miesięczne dochody na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego. Nie mogą one przekraczać kwoty 1564 zł, jeśli to gospodarstwo wieloosobowe lub 2189 zł – jednoosobowe. Warunki te zmieniają się, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Wtedy przychód nie może przekroczyć trydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podwyższone dofinansowanie umożliwia Ci skorzystanie z następujących wariantów:

 • opcja 1 – polegająca na wymianie dotychczasowego nieefektywnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe na rozwiązanie nowsze, przeznaczone do ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u, a także zakup i montaż kotłowni gazowej. Ta opcja daje Ci szansę uzyskania dofinansowania w wysokości 32 000 zł lub 37 000 zł – w zależności od tego, czy zdecydujesz się na mikroinstalację fotowoltaiczną, czy nie.
 • opcja 2 – jest dokładnie taka sama, jak opcja 3 podstawowego dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji w jej przypadku wynosi 15 000 zł.

Zobacz także: Rekuperacja – co to jest?

Program Czyste Powietrze – na co dofinansowanie?

Korzystając z programu Czyste Powietrze, możesz otrzymać dofinansowanie różnych kosztów związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła. Przykładami są:

 • pompa ciepła typu powietrze/woda,
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kotłownia gazowa,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można złożyć na 3 sposoby: w urzędzie, przez internet, a także w banku – ubiegając się o kredyt.

Składanie wniosku w urzędzie

Tradycyjny wniosek papierowy możesz złożyć bezpośrednio do WFOŚiGW, a także odpowiednich oddziałów. Warto jednak, abyś sprawdził, czy Twoja gmina ma zawarte porozumienie z funduszem. Wtedy to za jej pośrednictwem możesz złożyć wniosek o dofinansowanie.

Procedura składania wniosku w urzędzie jest następująca:

 1. Zarejestruj konto na Portalu Beneficjenta.
 2. Pobierz ze strony WFOŚiGW dokument PDF, który możesz edytować.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Złóż wniosek na Portalu Beneficjenta.
 5. Wydrukuj wniosek, podpisz go i dołącz wymagane dokumenty.
 6. Złóż wniosek do właściwego oddziału WFOŚiGW – możesz go również wysłać kurierem.

Przeczytaj także: Jak usunąć drzewa z działki budowlanej?

Składanie wniosku przez internet

Wniosek o dofinansowanie możesz także złożyć przez internet. W tym przypadku będziesz jednak potrzebować konta w usłudze login.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Procedura składania wniosku przez internet:

 1. Przejdź do generatora wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. Zaloguj się lub zarejestruj za pomocą konta w usłudze login.gov.pl.
 3. Wypełnij wniosek oraz dołącz wymagane dokumenty (w postaci skanów).
 4. Podpisz wniosek (za pomocą profilu zaufanego) i go wyślij.

Składanie wniosku poprzez bank

Od niedawna możesz złożyć wniosek poprzez bank. Ta usługa jest realizowana wtedy, kiedy występujesz o Kredyt Czyste Powietrze. W takim przypadku wystarczy, że dołączysz wymagane dokumenty, a bank wypełni wniosek za Ciebie.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze jest Twoją szansą na zmniejszenie kosztów przeznaczonych na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie możesz wykorzystać na montaż nowego urządzenia grzewczego oraz ocieplenie budynku. Żeby je otrzymać, musisz spełniać kryteria związane z własnością domu oraz dochodami. Dzięki programowi Czyste Powietrze możesz wpłynąć na zmniejszenie ilości smogu, czyli działać na rzecz polepszenia jakości powietrza, a tym samym wymienić źródło ciepła na wydajniejsze.

Autor