Pozwolenie na budowę 2022

Czas czytania: 8 minut

Pozwolenie na budowę to dokument, bez którego nie możemy rozpocząć realizacji stawiania własnego domu. Uzyskanie go wymaga od nas wielu działań oraz skompletowania niezbędnych załączników do wniosku. Dlatego dobrze jest wcześniej dowiedzieć się, co potrzeba do pozwolenia na budowę, aby je otrzymać. Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

Przeczytaj także: Ile kosztuje budowa domu?

Co to jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), pozwolenie na budowę otrzymujemy w postaci decyzji administracyjnej. Wskazuje się w niej zgodę na rozpoczęcie i realizowanie procesu budowy. Decyzja może również dotyczyć wykonywania robót budowlanych.

Jakie obiekty wymagają pozwolenia na budowę w 2022 roku?

Przytoczona wcześniej ustawa wskazuje, że pozwolenie na budowę nie jest wymagane we wszystkich możliwych przypadkach. Nie musimy się starać o ten dokument, jeśli obszar oddziaływania budynku, który chcemy postawić, będzie mieścić się w całości na działce, na której to został zaprojektowany. Warto wspomnieć, że uwzględnić tu musimy m.in. lokalizację zbiornika gazowego, szamba, a także zacienienie.

Pozwolenie na budowę nie będzie od nas wymagane jeśli chcemy postawić dom lub budynek rekreacyjny o powierzchni nieprzekraczającej 70 mkw. To akurat nowość, która pozwala na skrócenie drogi i czasu do rozpoczęcia prac budowlanych. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Domy bez pozwolenia (70 metrów) – co musisz o nich wiedzieć?

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, aby móc postawić budynek, potrzebujemy pozwolenia na budowę.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Decyzja administracyjna w zakresie zgody na budowę wydawana jest zasadniczo przez starostę. Jeśli jednak budynek ma być postawiony na działce znajdującej się na obszarze miasta na prawach powiatu, wtedy pozwolenie otrzymamy od prezydenta tego miasta. Musimy wiedzieć, że w szczególnych przypadkach decyzję wydaje również wojewoda.

Jak krok po kroku uzyskać pozwolenie na budowę w 2022 roku?

Żebyśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę, potrzebujemy się do tego przygotować. Musimy bowiem skompletować wszystkie wymagane załączniki. W przeciwnym razie możemy zostać wezwani do uzupełnienia braków, co dodatkowo wydłuży całą procedurę.

Ustalenie, czy dla działki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym naszym krokiem w celu otrzymania pozwolenia na budowę, jest sprawdzenie, czy dla działki została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Możemy to ustalić w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla obszaru, na którym znajduje się nasza nieruchomość. Wtedy powinniśmy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli podczas ustalania otrzymamy informację, że MPZP nie obejmuje naszej działki, powinniśmy wystąpić o uzyskanie warunków zabudowy.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Jak usunąć drzewa z działki budowlanej?

Uzyskanie mapy do celów projektowych

Kolejnym etapem jest uzyskanie mapy do celów projektowych. Zostanie ona wykorzystana przez architekta do stworzenia projektu zagospodarowania działki. Znajdą się na niej m.in. granice nieruchomości, już istniejące obiekty, ukształtowanie terenu. Mapę przygotowuje dla nas geodeta, który posiada odpowiednie uprawnienia. Na nią będzie naniesiony planowany przez nas obiekt budowlany.

Wybór projektu i jego adaptacja

Następnym krokiem w celu uzyskania pozwolenia na budowę jest wybór projektu domu. Będzie on stanowił załącznik do składanego wniosku. Możemy zdecydować się na gotowy projekt domu lub na indywidualnie dla nas przygotowany. Różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami możesz poznać w innym naszym artykule: Ile kosztuje projekt domu?

Projekt domu powinien być zaadaptowany do nieruchomości, którą posiadamy. Musi więc być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli taki nie obejmuje naszej działki, to z decyzją o warunkach zabudowy.

Złożenie dokumentów

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dołączyć do niego powinniśmy:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • 3 egzemplarze projektu budowlanego, w skład którego wchodzą: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, projekt architektoniczno-budowlany,
  • oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami,
  • kopię decyzji o posiadanych przez projektanta uprawnieniach budowlanych,
  • kopię zaświadczenia o wpisaniu projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  • decyzję o warunkach zabudowy,
  • pełnomocnictwo – w razie reprezentowania nas przez inną osobę,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat.

Wniosek o pozwolenie na budowę możemy złożyć:

  • w postaci drukowanej,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę starostwo ma 65 dni na jego rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi. Termin ten może być wydłużony z uwagi na braki formalne.

Zobacz także: Tablica informacyjna budowy domu – co powinna zawierać?

Ile czasu jest ważne pozwolenie na budowę?

Otrzymanie przez nas pozwolenia na budowę nie zobowiązuje nas do natychmiastowego rozpoczęcia prac. Możemy się trochę z nimi wstrzymać. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od dnia wydania. Co ważne, jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy prac, musimy ponownie starać się o uzyskanie przedmiotowego dokumentu. Musimy wiedzieć, że również przerwanie prac na 3 lata skutkować będzie koniecznością przejścia jeszcze raz przez całą procedurę.

Podsumowanie

Pozwolenie na budowę jest bardzo ważnym dokumentem, który musimy otrzymać, jeśli chcemy spełnić marzenie o własnym domu. Do wniosku powinniśmy dołączyć odpowiednie załączniki, które będą sprawdzone przez organ administracyjny. Wśród nich znajduje się projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możemy przystąpić do prac.

Autor